Alkalita vody v bazénu - Rady a tipy

Alkalita

Alkalita vody v bazénu, co to znamená. Jaká je správná (optimální, ideální) hodnota alkality v bazénu. Jak snížit, zvýšit, měřit (testovat), zjistit a upravit alkalitu vody v bazénu.

Všem těmto otázkám se budeme věnovat v tomto článku. Poradíme Vám, jak alkalitu vody v bazénu upravit. Vše zde uvedené se týká pojmu alkalita v bazénu se sladkou i slanou vodou a samozřejmě i ve vířivce.

Alkalita vody

Celková alkalita vody je souhrnem bazických látek rozpuštěných ve vodě. Tyto látky zabraňují náhlému kolísání pH bazénové vody a ve vyšší míře ovlivňují účinnost dezinfekce jak chlorové, tak i bezchlorové. 
Alkalita má také vliv na tvorbu sraženin různých složek z vody. 

Proč je dobré znát hodnotu alkality?

Při vysoké nebo nízké hodnotě alkality (tedy nesprávné) dochází k podráždění očí a sliznic. Výrazně roste spotřeba dezinfekčních přípravků (chlor, aktivní kyslík aj.) Může se také tvořit nepříjemný zelený nebo bílý mléčný zákal v bazénové vodě. 

Nízká hodnota alkality způsobuje kolísání hodnoty pH, většinou nižší pH vody a korozi kovových součástí bazénu.

Vysoká hodnota alkality způsobuje z pravidla vysoké pH a znemožňuje úpravu pH do správného rozmezí 6,8 – 7,6.

Správná hodnota celkové alkality a pH je tedy velmi důležitý faktor při úpravě bazénové vody.

Správná alkalita také dodává bazénové vodě jiskru.

Již zmíněné bazické látky se ve vodě v průběhu doby spotřebovávají a hodnota alkality se snižuje. Voda v bazénu může být matná až zašedlá, bez jiskry tzv. vyčpělá. V tomto případě se do vody aplikuje přípravek alkalita plus, který tyto látky ve vodě doplní a hodnotu alkality tak zvýší.

Jak správně postupovat při úpravě alkality.
Měření alkality
Ideální hodnota celkové alkality je 80 do 120 ppm a lze změřit kapkovým testerem alkalita.

Zvýšení alkality
Pro zvýšení celkové alkality v bazénové vodě použijeme přípravek alkalita plus.

Nikdy nezvyšujte hodnotu alkality o více než 50 ppm najednou. V případě větší úpravy alkality, opakujte celý postup až po dokončeném dokonalém promíchání přípravku v bazénu.

Snížení alkality
Snížení je podstatně složitější. pH vody se musí snížit na hodnotu 4 – 5. Takto nízké pH téměř s jistotou způsobí bílý zákal vody a je také velmi nepříznivé pro všechny kovové součásti bazénu, a proto se v praxi tato metoda příliš nepoužívá.

Jak tedy alkalitu snížit? V případě, že je hodnota alkality vysoká, bude i hodnota pH na vyšší hodnotě a bude ji tedy nutné neustále snižovat přípravkem pH mínus. Tímto častým snižováním pH vody se urychlí i spotřeba bazických látek a alkalita se postupem času sníží.

Doporučení

Nevypouštějte před zimou vodu z bazénu. Pokud jste řešili problém s alkalitou a podařil se Vám zdárně vyřešit, riskujete nový boj s tím samým problémem i v další sezóně. Bazénová voda lze pro zimní období ošetřit přípravkem zazimovač extra, který zamezí nežádoucímu zezelenání vody, tvorbě řas i usazenin a ušetří Vám tak nejen nemalé peníze za nové napuštění bazénu, ale i namáhavou práci s jarním čištěním. 
Proti poškození bazénu rozpínajícím se ledem lze použít zimní dilatační plováky.

tester alkalita ph mínus ph plus
Tester alkalita pH mínus pH plus
koupit koupit koupit
alkalita stabilizátor tvrdosti
Alkalita plus Zazimovač extra
koupit koupit