Tablety do bazénu - Rady a tipy

tablety od bazénu

Tablety do bazénu – Rady a tipy

Tablety do bazénu, bazénové tablety, multi tablety do bazénu, chlorové tablety.

Názvů tohoto přípravku je mnoho. Poradíme Vám, jaký typ tablet zvolit a správně používat.

Obecně se tablety dělí na chlorové, chlorové víceúčelové (multifunkční) a bezchlorové.

Chlorové tablety
Tyto tablety na trhu ve většině případů nesou také tento stejný název doplněný o MAXI nebo MINI, což znamená 200 gramová nebo 20 gramová tableta. Tato tableta obsahuje pouze jednu látku (100g na 100g tablety), a to kyselinu trichlorisokyanurovou, která zajišťuje pouze dezinfekci vody (eliminuje řasy a bakterie).
Výhodou těchto tablet je právě 100 % obsah účinné látky, chcete-li chloru. Pokud zvolíme tento typ, bude nutné do vody v bazénu doplňovat průběžně ostatní důležité látky každý týden prostřednictvím přípravků bazénové chemie (vločkovač, projasňovač, přípravek k prevenci proti řasám, které jsou schopny si přivyknout i na chlor atd.)

Chlorové tablety víceúčelové (multifunkční)
U těchto tablet se nejčastěji setkáváme s různými názvy. Mezi nejčastější patří 3v1, 5v1, multi, komplex, kombi atd. Právě označení např. 5v1 a podobné nás informují o funkcích, které tablety mají. Tyto funkce se odvíjejí od látek, které tableta obsahuje a tady pozor na nejčastější omyl, kdy se může zdát, že již žádné jiné přípravky nebudeme potřebovat. Aby tableta plnila svůj základní úkol, tedy dezinfekci, musí obsahovat již zmíněnou kyselinu trichlorisokyanurovou, a to nejméně z 85 – 90 %. Je tedy třeba si uvědomit, že pro látky zajišťující ostatní funkce jako vločkování, projasnění, stabilizaci pH a tvrdosti atd. zbývá jen 10 – 15 % což je dostatečné množství pouze v případě, že voda, která byla použita k napuštění bazénu je téměř dokonale vyvážená. 
Používáním těchto tablet tedy nelze řešit zásadnější problémy bazénové vody, ale lze s nimi vodu udržovat průběžně jednodušeji. V každém případě se doporučuje bazénovou vodu pravidelně testovat a v případě, že voda vykazuje výrazné odchylky od optimálních hodnot (pH, alkalita, tvrdost aj.), upravovat tyto hodnoty individuálními přípravky pH plus nebo pH mínusalkalita plusstabilizátor tvrdostialgicid atd. Ty z nás, kteří dají na slova (stačí jen tableta) mnohdy nepoctivých prodejců, kteří nemají v nabídce žádné jiné přípravky čekají dříve či později problémy, jako jsou zákaly vody, ať už bílé nebo zelené atd., které přicházejí nejčastěji v těch nejteplejších dnech roku a my tak přicházíme o potěšení se vykoupat v průzračně čisté vodě.
Každé problematice bazénové vody se podrobněji věnujeme v našich dalších článcích, které naleznete zde.

Kyslíkové tablety
Kyslíkové a oxi tablety se liší pouze v názvu. Obsahují stejnou účinnou látku, a to aktivní kyslík. Tyto tablety jsou alternativou pro ty z nás, kteří trpí alergickými reakcemi, podrážděním pokožky, očí a sliznic způsobené chlorem, a také pro ostatní, kteří jen nechtějí vodu v bazénu, která je cítit chlorem a zpříjemnit si tak koupání. Kyslíkové tablety obsahují stejně jako chlorové pouze jednu látku a platí pro ně tedy stejná pravidla pro průběžné ošetřování vody. 

Největším rozdílem mezi chlorovými a kyslíkovými tabletami je jejich rozpustnost ve vodě. Kyslíková tableta se ve vodě rychle rozpouští, a tím se do vody doplní účinná látka, která se v ní udrží po dobu několika následujících dnů. Chlorová tableta se naopak rozpouští pomalu a do vody se z ní doplňuje pouze množství, které se současně z vody v ten samý okamžik uvolňuje.

Používání a dávkování
Ať již zvolíme jakýkoliv typ tablet pro průběžné ošetřování vody v bazénu, platí vždy stejná pravidla, a to především pravidelná kontrola koncentrace účinných látek ve vodě, kterou provádíme nejméně 2 krát týdně za pomoci testerů určených k zvolenému typu. Dávkování je vždy uvedeno na obale daného přípravku, avšak je pouze orientační pro první aplikace a dále se doporučuje dávkovat dle naměřených hodnot. Je třeba si uvědomit, že ne každý bazén má stejný objem vody, je stejně často používán a dalším obrovským rozdílem je zakrytá a nezakrytá hladina, kde se mění uvolňování látek z vody a jejich rozklad vlivem slunečního záření. Každý z nás tedy bude dávkovat individuálně. 
Koncentrace účinné látky je kapitolou sama o sobě. Nejdůležitějším bodem, který málo kdo z majitelů bazénů ví je, že bazénová voda spadá do kategorie PT02, což je voda pitná a povolené koncentrace v bazénové vodě jsou stejné, jako u vody, která nám doma teče z kohoutku, a to z důvodu bezpečnosti s ohledem na lidské zdraví. Koupeme se tedy z hlediska obsahu chloru v pitné vodě! Maximální povolené hodnoty koncentrací jsou vždy uvedeny taktéž na obale přípravku.
Právě z tohoto důvodu je častá kontrola tak důležitá. V případě, že se koncentrace účinné látky ocitne na nule, začne velmi rychlé bujení řas a bakterií, které se ve vodě mohly nacházet i při správné koncentraci účinných látek, avšak byly eliminovány.

Šoková dezinfekce vody v bazénu
Dalším opomíjeným bodem při používání tablet je tzv. šoková dezinfekce vody. Bazénové tablety jsou určeny pouze pro průběžné ošetření bazénové vody tzn., že průběžně doplňují účinnou látku do vody a snaží se tak udržovat její optimální koncentraci. Šoková dezinfekce se nejen doporučuje, ale je nutné ji provádět několikrát za sezónu v závislosti na provozu bazénu, povětrnostních podmínkách atd. K těmto účelům slouží přípravky chlor šok a oxi šok.
Jako příklad nám poslouží malé hotelové bazény, se kterými se setkáváme na dovolených. Ne jeden z nás se někdy jistě zamyslel nad tím, jak je možné, že tyto bazény vydrží ten obrovský nápor, vysoké teploty, nikdy se nekazí a navíc jsou průzračně čisté. Odpověď je jednoduchá. Stačí si povšimnout, že se tyto bazény večer uzavírají a není se v nich možno v noci koupat. Je to právě z důvodu šokové dezinfekce, která se u těchto bazénů provádí denně a je tak zajištěn jejich bezproblémový celosezónní provoz.
Jediným negativním vlivem šokové dezinfekce je právě výluka provozu, kdy dochází k výraznému navýšení koncentrace účinné látky a plavání v takové vodě by bylo pro lidský organismus nebezpečné. Hotelové bazény k tomuto účelu používají většinou chlor v plynném skupenství, který není stabilizovaný a z vody se přes noc dokáže uvolnit. Tento typ plynného chloru samozřejmě není volně prodejný, a proto jsme odkázaní pouze na již zmíněné přípravky chlor a oxi šok, které se dodávají v bezpečné granulované formě.   
Nevýhodou těchto granulovaných přípravků je, že zvýší koncentraci účinných látek i na několik dnů, proto se tato šoková dezinfekce doporučuje provádět za nepříznivého počasí pro koupání nebo lze použít přípravek chlor mínus, který po provedení šokové dezinfekce koncentraci rychle sníží a umožní nám tak okamžité koupání.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

tester chlor a ph ph mínus ph plus
Kapkový tester pH mínus pH plus
koupit koupit koupit
alkalita stabilizátor tvrdosti algicid
Alkalita plus Stabilizátor tvrdosti Algicid extra
koupit koupit koupit
chlorové tablety do bazénu chlor šok chlor mínus
Tablety do bazénu Chlor šok Chlor mínus
koupit koupit koupit
oxi tablety oxi šok aktivátor oxi
Oxi tablety Oxi šok Aktivátor oxi
koupit koupit koupit