Zakalená, bílá až mléčná voda v bazénu

zakalená voda v bazénu

Zakalená, bílá až mléčná voda v bazénu a jak se jí zbavit. Jak odstranit a vyčistit zakalenou vodu v bazénu. Co na zakalenou vodu v bazénu.

Všem těmto otázkám se budeme věnovat v tomto článku. Vše zde uvedené se týká pojmu zakalená, bílá až mléčná voda v bazénu se sladkou i slanou vodou a samozřejmě i ve vířivce.

Zakalení vody v bazénu může mít několik příčin, které jsou v tomto článku popsány. Takovou vodu nevypouštíme! Poradíme Vám, jak vodu v bazénu vyčistit, obnovit její nezávadnost a učinit ji opět průzračně jiskrnou. 

Příčina zákalu vody v bazénu

Nejčastější příčnou je nesprávná hodnota pH vody.
Ideální hodnota pH se nachází v rozmezí 6,8 - 7,6 a změříme ji jednoduše testerem bazénové vody. Pro regulaci pH použijeme přípravky pH plus (zvýšení pH) nebo pH mínus (snížení pH). Hodnota pH je také velmi důležitá pro správnou funkci dezinfekčních přípravků, které jsou nezbytné pro čistou, nezávadnou a průzračně čistou vodu. V případě, že hodnota pH často kolísá použijeme přípravek alkalita plus, který hodnotu stabilizuje. Přípravek alkalita plus také optimalizuje účinek všech přípravků k ošetřování bazénové vody a učiní ji jiskrnou. Hodnotu alkality vždy upravte před tím, než změříte a upravíte hodnotu pH a hodnoty ostatních používaných přípravků. Hodnotu alkality můžeme také změřit pomocí testeru alkalita.

Další příčinou může být nízká koncentrace dezinfekční látky ve vodě, kterou je nutné pravidelně kontrolovat testerem k tomu určeným např. chlor nebo aktivní kyslík atd. Při absenci dezinfekční látky se voda velmi rychle kazí, tím vzniká ideální prostředí pro mikroorganismy, řasy a bakterie, které způsobují zakalení vody. K likvidaci řas, bakterií a mikroorganismů použijeme chlor šok nebo oxi šok podle typu používané dezinfekce.

Příčina zakalení vody může být i voda samotná v případě, že je velmi tvrdá. Tvrdost vody si můžeme zjistit u dodavatele vody, pokud bazén napouštíme vodou z vodovodního řadu, ale také testerem tvrdost, který je plně kompatibilní s naším jedinečným přípravkem stabilizátor tvrdosti, který použijeme v případě, že se tvrdost vody v bazénu nenachází v ideální hodnotě. Stabilizátor tvrdosti nebrání pouze zákalům, ale i nežádoucímu usazování vodního kamene na stěnách bazénu, který je živnou půdou pro řasy a bakterie.

Vznik zákalu může být způsoben také nedostatkem vločkovacího přípravku v bazénové vodě, který je při péči o bazénovou vodu nepostradatelným pomocníkem.
Během horkého léta je každý rodinný bazén v plné permanenci. Do vody se však logicky dostává i spousta nežádoucích bakterií a nečistot jako jsou například zbytky opalovacích krémů, trávy atd., které si sebou do vody přineseme na vlastním těle. 
Vločkovací přípravky přidáváme do bazénové vody pravidelně, i když máme vodu čistou, a to preventivně! K těmto účelům jistě oceníte naše vysoce účinné přípravky vločkovačvločkovač extra nebo projasňovač extra. Tyto přípravky vysráží neodfiltrovatelnou suspenzi (zákal) do tzv. vloček, které již filtrační zařízení zachytí nebo klesnou na dno bazénu kde je jednoduše vysajeme ponorným vysavačem. 

Odstranění zákalu vody v bazénu

1. Upravíme hodnoty pH do správného rozmezí.

2. Provedeme šokové ošetření vody přípravky chlor šok nebo oxi šok podle typu používané dezinfekce. Oba tyto přípravky z naší řady Sparkly POOL, a to ani při vyšších koncentracích ve vodě neodbarvují materiály, z kterých je bazén vyroben. Jsou tedy k vašemu bazénu maximálně šetrné. Dávkujeme dle míry znečištění 15 - 20 gramů na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu. Po aplikaci přípravku vodu nepřetržitě filtrujeme 24 hodin.

3. Použijeme některý z výše uvedených vločkovacích přípravků. Můžeme použít vločkovač i projasňovač. Po aplikaci některého z těchto přípravků vodu opět nepřetržitě filtrujeme alespoň 12 hodin. Po uplynutí této doby bude část nečistot zachyceno ve filtrační jednotce. Vypneme filtrační zařízení a necháme vodu 12 - 24 hodin odstát. Zbylá část nečistot klesne na dno bazénu, kde je bude možno vysát ponorným vysavačem. Vysátí doporučujeme provést do odpadu mimo filtrační jednotku nebo provést zpětný proplach filtrační jednotky neprodleně po vysátí. Voda v bazénu se stane opět jiskrně čistou!

4. Upravíme tvrdost vody do ideální hodnoty jakožto prevenci před dalším zákalem vody.

Všechny výše uvedené doporučené přípravky používejte v popsaném pořadí a podle návodu uvedeného na jejich obalech!!!

V bazénové vodě se po použití přípravku chlor šok může ještě několik dnů vyskytovat zvýšená koncentrace chloru. V případě, že je koncentrace volného chloru ve vodě vyšší než doporučená v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l), nesmí být v bazénu nikdo přítomen a je nutné vyčkat na samovolné snížení koncentrace nebo lze použít přípravek chlor mínus – chlor stop z řady Sparkly POOL, který koncentraci sníží a umožní tak opětovné koupání ve velmi krátkém čase.

Prevence proti zákalu bazénové vody

Pravidelně měříme hodnotu pH a tvrdost vody, dezinfekční látky a používáme vločkovací nebo projasňovací přípravky. Nezapomínejme na správnou dobu filtrování vody dle pokynů výrobce bazénu a filtračního zařízení, které je také nutno pročisťovat.

Fotografie zakalené (mléčné) vody v bazénu:                                     

zakalená voda v bazénu

Fotografie po odstranění zákalu vody v bazénu, voda je nádherně čistá, průzračná a na dně vidíme vysrážené nečistoty díky vločkovacímu přípravku:

čistá voda v bazénu

 

tester chlor a ph ph mínus ph plus
Kapkový tester pH mínus pH plus
koupit koupit koupit
alkalita plus stabilizátor tvrdosti oxi šok
Alkalita plus Stabilizátor tvrdosti Oxi šok
koupit koupit koupit
chlor šok chlor mínus vločkovač granulát
Chlor šok Chlor mínus Vločkovač
koupit koupit koupit
vločkovač extra projasňovač extra
Vločkovač extra Projasňovač extra
koupit koupit